Usługi

  • Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (np. odrolnienie gruntów rolnych (R) na budowlane (MU, MN, U)

  • Prognoza oddziaływania na środowisko

  • Prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP