Co warto wziąć na spotkanie

  • Wyrys z MPZP (Urząd Gminy)

  • Wyciąg z Ewidencji Gruntów i Budynków

  • Mapa zasadnicza 1:2000
  • Mapa z projektem podziału nieruchomości

  • Księga Wieczysta

  • Można wcześniej zadzwonić i umówić się na spotkanie